Geplaatst in winkelwagen! Fout: wijzig aantal via 'winkelwagen'.

Privacy Policy

Persoonsgegevens die worden verwerkt


MATESDIRECT, onderdeel van MATES Groothandel kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van MATESDIRECT, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan MATESDIRECT verstrekt. MATESDIRECT kan de volgende persoons-,account, en systeemgegevens verwerken:


- Voorletter, voornaam, tussenvoegsel en achternaam;

- Adresgegevens (straatnaam, huisnummer, postcode, plaats en land);
- Telefoonnummer (mobiel/vast)
- E-mailadres (prive/zakelijk);

- KvK nummer;

- BTW nummer;

- Inloggegevens op de webshop (tijd, datum, laatste bezoek).


Waarom MATESDIRECT gegevens nodig heeft


MATESDIRECT verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan MATESDIRECT uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten (koop)overeenkomst van opdracht/order, doorgaans bestaande uit het leveren van goederen door het tot stand koming van een transactie.


Hoe lang MATESDIRECT gegevens bewaart


MATESDIRECT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


Delen met andere partijen


MATESDIRECT verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een (koop)overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Partijen die toegang hebben tot uw gegevens zijn:

- Betalingsprovider (persoons-, bank-, adresgegevens en betaalbedrag)

- Logistieke partijen (adresgegevens, naam, telefoon/mobiele nummer, e-mailadres zakelijk/prive)

- Marketingbureau (naam,  e-mailadres zakelijk/prive)


MATESDIRECT zal nooit de persoonsgegevens zonder enige vorm van toestemming verkopen of verspreiden mits hierom gevraagd wordt door fiscale autoriteiten en/of opsporingsinstanties (wettelijk verplicht). 


Beveiliging van gegevens


MATESDIRECT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@matesdirect.nl.  De website wordt up to date gehouden voor de laatste software, 2FA en beveiliging. Daarnaast is de verbinding op en naar de website voorzien van een SSL (Secure Sockets Layer). 


Verzoek voor inzage, wijziging en/of verwijdering


U kunt MATESDIRECT gerust vragen om uw persoonsgegevens in te zien, wijzigen of te verwijderen als u denkt dat deze in strijd is met een wettelijk voorschrift. Indien u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u uiteraard ook weer de toestemming intrekken. Tevens kan MATESDIRECT op uw verzoek de gegevens overdragen naar een derde partij. 


Voor vragen, verzoek tot inzage, wijziging en/of verwijdering van persoonsgegevens kunt u het contactformulier invullen of mailen naar info@matesdirect.nl o.v.v. 'persoonsgegevens'.